120 Zandalari Troll Arms Warrior
 Lightning's Blade